+
Ustvari anketo

Lastna namestitev

Govorimo o namestitvi aplikacije 1KA na lastnem strežniku uporabnika (npr. podjetja), ki nato omogoča storitev spletnega anketiranja 1KA.

Poleg tega pa je mogoča tudi lokalna namestitev na osebni ali prenosni računalnik za 1KA off-line uporabo pri osebnem anketiranju (CAPI), kjer anketar vnaša odgovore respondenta v računalnik, česar na tem mestu ne obravnavamo.

V tem primeru dobi uporabnik – poleg siceršnjega statusa 1KA administratorja – še dodatni status tehničnega administratorja, ki mu omogoča funkcionalnosti sistemske administracije 1KA in nekatere druge možnosti.

Prednosti so v tem primeru predvsem popolna kontrola nad dostopom, tako v smislu oseb, ki imajo dostop, kot tudi v smislu zagotavljanja tehnične varnosti. Slednje je potencialno lahko tudi slabost, saj ima namenski in profesionalni strežnik 1KA morda večjo varnostno zaščito. Nadaljnja slabost je lahko tudi dejstvo, da se nadgradnje izvajajo le, ko 1KA izdela novo namestitveno verzijo, ter dejstvo, da so v primeru intervencij komplikacije bistveno večje.

Tehnične podrobnosti namestitve na lastnem strežniku uporabnika so tukaj >>.

Opozoriti tudi velja, da v primeru, ko namestitev ni izvedena do popolnosti (statistični paket R ...), nekatere zahtevnejše funkcije ne delujejo.

Za lastno namestitev je potrebno izpolniti OBRAZEC >>. V primeru, da ni odziva v enem delovnem dnevu, kontaktirajte kot je navedeno v pomoči >>.

Ločena namestitev administrativnega in uporabniškega vmesnika

V primeru posebnih potreb po varnosti dostopa se lahko izvede dvojna namestitev: 1KA se namesti na dva računalnika, enega na notranji in enega na zunanji mreži. Podatkovno bazo se namesti na notranjo mrežo, zunanjo namestitev pa se skonfigurira, da zapisuje v to bazo (brati pa iz nje ne more vsega – bere lahko le nujne zadeve, kot je npr. struktura vprašalnika). Iz zunanje namestitve pa se v celoti odstrani administrativni vmesnik.

Tako se na zunanjem vidijo vse ankete in nastavitve, ki so nastavljene prek notranje instalacije, saj se uporablja ista baza. V kolikor bi pa kdo želel pobrati podatke, iz zunanjega tega ne bi mogel narediti, saj nima pravice branja podatkov. Ker ima zunanji strežnik tudi svoj IP, nima pa administratorskega vmesnika, do slednjega torej ni mogoče dostopati. Predpostavka pa seveda je, da je notranji strežnik dobro zaščiten.