+
Ustvari anketo

Storitve

Oddajte povpraševanje za metodološko svetovanje >> 

Metodološke storitve za specifične potrebe uporabnikov segajo od pomoči pri razvoju vprašalnika, vnosa podatkov, statističnih analiz, podpore pri izvedbi anketiranja in svetovanja oziroma izobraževanja za uporabo 1KA, pa do pisanja poročil, načrtovanja raziskav, najzahtevnejšega metodološkega svetovanja ter celovite izvedbe anketne raziskave.

Pomembno: metodološke storitve 1KA se nanašajo predvsem na pripravo 1KA vprašalnika (A1), napredno metodološko (A2, A3) in projektno (A4) pomoč. Pomoči za diplomske, magistrske in doktorske naloge ne nudimo. V tem primeru predlagamo, da se obrnete na katerega izmed drugih ponudnikov. 

Oddajte povpraševanje za izvedbo tehničnih storitev >>

Tehnične storitve zajemajo standardizirane tehnične storitve, kot so vključitev naprednih funkcij, ki jih lahko uporabnikom omogočimo za določeno anketo, restavriranje izbrisanega vprašalnika ali podatkov, vzpostavitev virtualne domene ali lastne inštalacije na strežniku 1KA ter storitve po naročilu, kot je pomoč inženirja pri inštalaciji, dodatno programiranje ali sistemska pomoč.

Kontaktirate nas lahko tudi preko telefona, vendar pri tem upoštevajte, da navedena telefonska številka nikakor ni namenjena brezplačnemu svetovanju - na 030/702-788.


Poudariti velja naslednje:

  1. Uporaba storitve spletnega anketiranja na spletnem strežniku 1KA, Centra za družboslovno informatiko (CDI), FDV, UL, na domeni www.1ka.si, kjer je matična namestitev aplikacije 1KA, je brezplačna in neomejena.
  2. Ravno tako je brezplačno celotno posredovanje datotek in navodil za namestitev odprtokodne aplikacije 1KA na lastnem strežniku uporabnika. Izkušnje kažejo, da uporabniki, ki imajo kompetentno tehnično podporo, namestitev izvedejo brez vseh težav in dodatnih vprašanj.
  3. Brezplačna je tudi pomoč uporabnikom v obsegu podajanja osnovnih pojasnil in usmeritev, kot izhajajo iz obrazca Centra za pomoč. Pri tem se pomoč omejuje izključno na odstranjevanje nesporazumov ter usmerjanje uporabnikov na obstoječe videe, priročnike ter pogosta vprašanja.
  4.  Brezplačno se seveda obravnavajo vse tehnične težave ali napake pri delovanju storitve spletnega anketiranja 1KA na domeni www.1ka.si.

Vse druge zahteve uporabnikov, ki bi zahtevale individualno obravnavo (zgoraj opisane metodološke ali tehnične storitve) pa se zaračunajo po neprofitnih tarifah, ki se razlikujejo glede na zahtevnost dela in si jih lahko ogledate v cenikih storitev.