+
Ustvari anketo

Izobraževanja CDI

Izobraževanja so namenjena zaposlenim v zasebnem in javnem sektorju, ki se pri svojem delu soočajo z zbiranjem in obdelavo podatkov. Spodaj so opisi vseh izobraževanj. Po dogovoru je mogoče vsebino posameznega izobraževanja razširiti z dodatnimi vsebinami. Izobraževanje lahko naročite preko spodnjega obrazca. Po oddanem povpraševanju vas bomo kontaktirali na vaš elektronski naslov, da se dogovorimo o podrobnostih izvedbe izbranega izobraževanja.

Oddajte povpraševanje za naročilo izobraževanja >>


Opisi izobraževanj

Učinkovita uporaba orodja za spletno anketiranje 1KA

Orodje 1KA omogoča zelo veliko možnosti za izdelavo vprašalnikov in zbiranje podatkov, vendar pa so za izkoriščenje celotnega potenciala orodja potrebna določena metodološka in tehnična znanja. Na interaktivni delavnici se bo udeleženec seznanil s uporabo vseh funkcij 1KA, ki so potrebne za pripravo in izvedbo spletne ankete, od oblikovanja vprašalnika, nastavitev in testiranja, do objave, zbiranja in analiziranja podatkov. Celotna vsebina bo vezana na učinkovito uporabo orodja za spletno anketiranje 1KA. Udeležbo priporočamo vsem, ki se pri svojem delu soočate z zbiranjem podatkov in bi se radi seznanili z orodjem 1KA ter s priporočili za kakovostnejšo izvedbo spletne ankete. Po dogovoru je mogoče delavnico razširiti z dodatnimi vsebinami (npr. pošiljanje email vabil).

 • Ciljne skupine: Osebe, ki se pri svojem delu soočajo z zbiranjem podatkov;
 • Vsebina:
  • Oblikovanje vprašalnika: postavljanje vprašanj, uporaba pogojev;
  • Nastavitve vprašalnika: trajanje, jezik, obveščanje;
  • Testiranje vprašalnika: avtomatski testni vnosi;
  • Objava: objava vprašalnika prek socialnih omrežjih;
  • Zbiranje podatkov: pregled in izvoz podatkov;
  • Analiziranje: osnovne statistike, prikaz grafičnih rezultatov.
 • Lokacija: Fakulteta za družbene vede ali po dogovoru;
Vizualizacija podatkov

Grafi, tabele in druge oblike vizualizacije so lahko zelo priročen način prikazovanja številskih podatkov. Delavnica v obliki predavanj predstavi ključna načela učinkovite vizualizacije kvantitativnih podatkov, ki izvirajo iz širokega nabora strokovne literature. Načela so ponazorjena na številnih primerih, posebna pozornost je posvečena pomanjkljivostim, ki se pogosto pojavljajo v praksi. Delavnica ni vezana na specifično programsko okolje ali stroko – namenjena je vsem, ki se pri svojem delu srečujete z vizualizacijo kvantitativnih podatkov ter bi jo radi bolje razumeli in izboljšali. Po dogovoru je mogoče delavnico razširiti z dodatnimi vsebinami (npr. izdelovanje grafov v Excelu).

 • Ciljne skupine: Osebe, ki pogosto predstavljajo rezultate analiz kvantitativnih podatkov svojim sodelavcem, nadrejenim ali zunanji publiki;
 • Vsebina:
  • Osnovna terminologija vizualizacije kvantitativnih podatkov;
  • Semantična dimenzija: vizualiziranje podatkov na pravilen, celovit, nedvoumen in jedrnat način;
  • Skladenjska dimenzija: uveljavljene konvencije in smiselna vključitev dodatnih oznak, razlag, ipd.;
  • Pragmatična dimenzija: vizualiziranje podatkov na način, da imajo prejemniki čim boljšo možnost razumevanja s čim manj napora;
  • Utrjevanje predstavljenih načel učinkovite vizualizacije podatkov na praktičnih primerih.
 • Lokacija: Fakulteta za družbene vede ali po dogovoru;
Priprava kakovostnih spletnih anket

Izvedba spletnih anket je tehnično enostavna, vendar je kakovost podatkov v veliki meri odvisna od ustrezne priprave celotne anketne raziskave. Delavnica skozi predavanja in praktične prikaze izpostavlja ključna načela metodologije spletnega anketiranja. Osredotoča se na vse korake priprave in izvedbe spletnih anket, s poudarkom na dejavnikih, ki lahko pozitivno ali negativno vplivajo na kakovost podatkov. Posebna pozornost je namenjena ustrezni pripravi spletnih vprašalnikov in pristopom za spodbujanje sodelovanja v anketah. Delavnica tako ponuja temeljna metodološka znanja za samostojno pripravo kakovostnih spletnih anket. Vsebine je po dogovoru mogoče prilagoditi predznanju in potrebam udeležencev.

 • Ciljne skupine: Delavnica je namenjena vsem, ki želijo zbirati podatke z uporabo spletnih anket in pri tem zagotavljati visoko kakovost podatkov;
 • Vsebina:
  • Odločanje o primernosti uporabe spletne ankete;
  • Razlike med verjetnostnimi in neverjetnostnimi vzorci;
  • Osnovna načela ubeseditve anketnih vprašanj za spletne vprašalnike;
  • Priprava spletnega vprašalnika: izbor ustreznih tipov vprašanj, samodejno preverjanje ustreznosti odgovorov;
  • Vabljenje anketirancev k sodelovanju;
  • Priprava podatkov za analizo.
 • Lokacija: Fakulteta za družbene vede ali po dogovoru

 

Delavnice se izvajajo za manjše skupine (do 15 udeležencev) oz. po dogovoru. 


Oddajte povpraševanje za naročilo izobraževanja >>

Dodatne informacije:

 • Elektronski naslov: help@1ka.si
 • Telefon: 030/702-788 ali 01/58-05-286