+
Ustvari anketo

Metodološke storitve

Metodološke storitve za specifične potrebe uporabnikov segajo od pomoči pri razvoju vprašalnika, vnosa podatkov, statističnih analiz, podpore pri izvedbi anketiranja in svetovanja oziroma izobraževanja za uporabo 1KA, pa do pisanja poročil, načrtovanja raziskav, najzahtevnejšega metodološkega svetovanja ter celovite izvedbe anketne raziskave. 

Vse navedeno ne sodi v osnovno storitev spletnega anketiranja 1KA, saj zahteva dodatno porabo časa s strani ekipe 1KA. Tovrstna pomoč se obračuna na osnovi porabljenih ur, kjer se upoštevajo neprofitne tarife. Obračunski interval so ure, pri čemer se upoštevajo ZAČETE ure. Urne postavke se razlikujejo glede na zahtevnost metodološkega dela.

Pomembno: metodološke storitve 1KA se nanašajo predvsem na pripravo 1KA vprašalnika (A1), napredno metodološko (A2, A3) in projektno (A4) pomoč. Pomoči za diplomske, magistrske in doktorske naloge ne nudimo. V tem primeru predlagamo, da se obrnete na katerega izmed drugih ponudnikov. 

Za dogovor o metodološkem svetovanju (naročilo, ocena trajanja in stroškov) lahko kontaktirate preko OBRAZCA >> ali pokličete - pri tem upoštevajte, da navedena telefonska številka nikakor ni namenjena brezplačnemu svetovanju - na 030/702-788.

A. STANDARDIZIRANE URNE POSTAVKE

A1. TEHNIČNA POMOČ PRI IZVEDBI 1KA VPRAŠALNIKA: 20 € / uro

(pomoč na lokaciji naročnika 30 € / uro)

 • Vnos podatkov (npr. iz pisemskih vprašalnikov);
 • Priprava enostavnega vprašalnika (npr. prenos vprašanj iz MS Worda v 1KA);
 • Enostavno kodiranje kratkih odgovorov na osnovi izdelanih navodil;
 • Enostavni popravek vprašalnika (npr. vstavljanje pogojev, zank, slovarja …);
 • Izvoz vprašalnika, podatkov, analiz, poročil v različne formate (npr. MS Word, SPSS, Excel).

A2. OSNOVNA METODOLOŠKA POMOČ PRI 1KA VPRAŠALNIKIH: 30 € / uro

(pomoč na lokaciji naročnika 45 € / uro)

 • Osnovno testiranje vprašalnika;
 • Prilagoditev enostavnega vprašalnika;
 • Izdelava analiz v 1KA (v obliki tabel ali grafov);
 • Osnovne statistične interpretacije;
 • Pomoč pri uporabi naprednih modulov;
 • Pomoč pri pošiljanje vabil (po pošti ali e-mail sistemu);
 • Postavitev zahtevnih vprašanj (socialna omrežja, kalkulacije, kvote).

A3. NAPREDNA METODOLOŠKA POMOČ: 40 € / uro

(pomoč na lokaciji naročnika 60 € / uro)

 • Metodološki pregled vprašalnika in svetovanje;
 • Razvoj enostavnega vprašalnika (glede na hipoteze ali podobne primere);
 • Splošna metodološka pomoč pri zahtevnejših anketah;
 • Statistične analize v specializiranih orodjih (Excel, Stata, IBM-SPSS, R);
 • Statistična interpretacije rezultatov.

A4. NAPREDNA POMOČ PRI IZVEDBI PROJEKTOV: od 45 € do 85 € / uro

(pomoč na lokaciji naročnika 65 € do 125 € / uro)

 • Zasnova in vodenje zahtevnega kodiranja;
 • Razvoj zahtevnega vprašalnika (glede na hipoteze in literaturo);
 • Celovita pomoč pri konceptualizaciji, analizi in vsebinski interpretaciji;
 • Projektno svetovanje pri večjih anketnih projektih.

B. DELAVNICE

 • Izvedba delavnice poteka po dogovoru z naročnikom, kjer se dogovorimo o lokaciji, vsebini, trajanju in številu udeležencev. Za več informacij prosimo izpolnite obrazec.  

C. STANDARDIZIRANE METODOLOŠKE STORITVE

 • Stalna metodološka pomoč (letna vzdrževalna pogodba): 750 € / leto

Brez vzdrževalne pogodbe nudi 1KA center za pomoč uporabnikom omejeno asistenco (usmerjanje uporabnikov na obstoječe vodiče in odpravljanje morebitnih tehničnih težav) izključno preko spletne forme, kjer je odzivni čas en delovni dan. Za takojšen odziv in stalno telefonsko pomoč s področja širšega metodološkega svetovanja je potrebna vzdrževalna pogodba, ki vključuje naslednje (v primeru zahtevnejših projektov so mogoči še nadaljnji dogovori):

 • na voljo je stalna telefonska pomoč v delovnem času (8h - 16h);
 • na voljo je pomoč po emailu, kjer je v delovnem času odziv v 2 urah;
 • specifične potrebe uporabnika po novih funkcionalnostih 1KA se v primeru vzdrževalne pogodbe pomaknejo na vrh razvoja novih funkcionalnosti.

Cenik velja od 1. 1. 2020. Pridržujemo si pravico do spremembe brez obvestila. Vse cene so v EUR in brez DDV; če se izvedejo na fizični lokaciji uporabnika, se tarife zvišajo za 50 %.