+
Ustvari anketo

Tehnične storitve

Uporaba storitve spletnega anketiranja 1KA na spletnem strežniku Centra za družboslovno informatiko, FDV, na domeni www.1ka.si, je brezplačna, enako velja tudi za posredovanje datotek in navodil za namestitev aplikacije 1KA na lastnem strežniku uporabnika (izven strežnika 1KA). Vse ostale tehnične storitve za posameznega uporabnika, ki s strani 1KA zahtevajo dodatno delo, pa se obračunajo glede na porabljene ure.

Zahtevo po dodatnih tehničnih storitvah lahko posredujete preko OBRAZCA >>, lahko pa tudi pokličete - pri tem upoštevajte, da navedena telefonska številka ni namenjena svetovanju - na 030/702-788.

A. Standardizirane tehnične storitve:

A1. Vključitev naprednih opcij (za običajne uporabnike):

 • Aktiviranje lepega linka (URL-ja) za določeno anketo 20 €;
 • Vključitev URL povezave določene ankete v iskalnike 20 €;
 • Restavriranje izbrisanega vprašalnika ali podatkov, če je uporabnik izbrisal po lastni napaki 20 €;
 • Aktiviranje uporabe SMTP email sistema 1KA za določeno anketo 20 €;
 • Aktiviranje uporabe sistema za obveščanje o izpolnjeni anketi - za določeno anketo 20 €.

A2. Virtualna domena (uporabnik s tem avtomatično dobi tudi status managerja):

 • Virtualna domena na strežniku 1KA 150 € / leto; prvo leto vključuje tudi postavitev virtualne domene;
 • v ceno je vključen tudi dodaten SSL protokol.

A3. Lastna inštalacija na strežniku 1KA (uporabnik dobi status administratorja):

 • lastna inštalacija za naročnika na 1KA strežniku 450 € /leto, kar vključuje:
  • prvo leto začetno namestitev inštalacije, vsako naslednje leto 1 nadgradnjo inštalacije;
  • gostovanje lastne inštalacije na strežniku 1KA;
  • dodaten SSL protokol.
 • dodatna nadgradnja lastne inštalacije na 1KA strežniku 100 €;
 • prilagoditev GDPR zahtevkov respondentov za izbris, vpogled ali spremembo osebnih podatkov (pregled nad oddanimi zahtevki za administratorja lastne inštalacije) 100 €.

A4. Lastna inštalacija na strežniku uporabnika (uporabnik dobi status tehničnega administratorja)

 • posredovanje navodil in datotek za samostojno inštalacijo na lastnem strežniku sta brezplačna (če namestitev izvede uporabnik sam);
 • vsaka začeta ura pomoči se obračuna po tarifah pod točko B, običajno se porabi cca dve uri. V primeru pomoči na lokaciji naročnika so tarife višje za 50 %. 

A5. Standardne vzdrževalne pogodbe:

 • stalna tehnična podpora se nanaša na lastno inštalacijo aplikacije 1KA za uporabnika ter znaša 750 € / leto in vključuje:
  • Tehnična podpora na osnovi vzdrževalne pogodbe vsebuje stalno tehnično podporo, tako telefonsko (v delovnem času 8h - 16h) kot po emailu (odzivni čas 2 uri v delovnem času);
  • Uvrstitev specifičnih tehničnih potreb uporabnika na vrh razvoja aplikacije 1KA;
  • Glede na naravo inštalacije (strežnik 1KA ali strežnik uporabnika) še naslednje:
   • v primeru inštalacije na strežniku 1KA: možnost podrobnega restavriranja iz varnostnih kopij (na dan) - v pogodbo je vključeno 1 restavriranje (vsako naslednje restavriranje je dodatno plačljivo po objavljenem ceniku), nameščanje ene nadgradnje (vsaka dodatna nadgradnja na zahtevo naročnika je plačljiva po objavljenem ceniku), strojna zmogljivost za izvajanje anket do 100.000 enot in strojna podpora tudi za najbolj zahtevne analize, odzivni čas manj kot en delovni dan, takojšnje intervencije v primeru tehničnih težav.
   • v primeru inštalacije na strežniku uporabnika: ob pogoju, da naročnik zagotovi oddaljen dostop do strežnika našemu sistemskem inženirju oz. programerju. Pomoč vključuje razpoložljivost celotnega tehničnega osebja (sistemski inženir, 1KA programerji). pomoč pri vzpostavitvi, intervencije v primeru tehničnih težav, največ ena nadgradnja. V primeru, da naše tehnično osebje nima dostopa do strežnika, je potrebno vsako težavo urejati na lokaciji naročnika, kar pomeni dodatne stroške pri vsaki intervenciji. 

B. Urne postavke za storitve po naročilu:

 • Inženirska ura (pomoč pri inštalaciji preko emaila ali telefona, sistemska pomoč, dodatno programiranje) na naši lokaciji znaša za vsako začeto uro 50 € (v primeru lastnih namestitev tudi za vsako začeto email korespondenco in za vsako začeto telefonsko ali osebno konzultacijo);
 • Inženirska ura na lokaciji naročnika 75 € za vsako začeto uro;
 • Svetovalna ura metodologa običajno znaša od 20 € - 40 €, za posebej enostavna opravila, ki jih izvedejo študenti, lahko tudi 10 €, za bolj zahtevna pa do 40 €, za najbolj seniornega svetovalca oziroma predavatelja pa 85 €, odvisno od zahtevnosti. Podroben cenik metodološke pomoči je tukaj >>

C. Poraba časa za nekaj tipičnih storitev tehnične podpore:

C1. Inštalacija na strežniku uporabnika

 • Namestitev na uporabnikovem strežniku (ali namestitev offline aplikacije) je v osnovi brezplačna, če jo izvede uporabnik sam na podlagi navodil, podobno kot lahko sam inštalira tudi druge strežniške aplikacije. Inštalacijski paket in navodila za uporabo so namreč jasna in nekateri uporabniki inštalacijo opravijo sami, brez vsake dodatne pomoči 1KA. V primerih komplikacij, zahtevnejše strežniške zaščite, varnostnih nastavitev, manjše tehnične kompetence uporabnika, konfiguracije ali kakršnih koli drugih težav, kjer je potrebna pomoč 1KA, pa se začnejo obračunavati inženirske ure (B), tako za pomoč po emailu, telefonu ali na lokaciji. V primeru, da uporabnik potrebuje pomoč pri inštalaciji, je sicer običajno - če ni večjih komplikacij (npr. inženirska ura na lokaciji uporabnika) - potrebno 2.5 inženirskih ur, kar zadošča za vsa morebitna vprašanja, pojasnila in intervencije. Večje komplikacije so sicer zelo redke.

C2. Restavriranje podatkov

 • Restavriranje podatkov iz varnostnih kopij, ki jih je po lastni krivdi izbrisal uporabnik sam, je za standardne primere (izbris ankete, izbris vprašalnika in izbris podatkov) v postavki A1 zgoraj. V zelo redkih ne-standardnih primerih, ko uporabnik izbriše posamezno vprašanje in s tem tudi podatke v bazi ali ko izbriše testne podatke, pa se uporabnik neposredno dogovori s programerji o problemu in številu porabljenih ur. Običajno gre za 3 - 5 inženirskih ur, postopek traja dan ali dva (potreben je izvoz baze, priprava začasne domene, na kateri so shranjeni podatki). 

C3. Nadgradnja aplikacije

 • Nadgradnjo aplikacije na lastnem strežniku bi moral znati opraviti uporabnik sam, saj so se vse tehnične posebnosti razjasnile že pri osnovni inštalaciji. Za dodatna pojasnila s strani programerjev 1KA velja siceršnje obračunavanje inženirskih ur (B). V primeru, da je bila potrebna pomoč pri osnovni namestitvi, je seveda pričakovati, da bo pomoč pri nadgradnji bistveno manj obsežna.

C4. Nadgradnja zunanje lupine CMS

 • Nadgradnja zunanje lupine CMS, kjer se nahajajo splošne informacije in pomoč (ne pa tudi sama aplikacija), zaenkrat zahteva nekaj inženirskih ur, lahko pa se v bodoče tudi bolj avtomatizira. Dodati velja, da splošne informacije, ki so v tej CMS lupini, za izkušene uporabnike niti niso tako pomembne, da bi bila nujna zelo pogosta nadgradnja. Vsaka inštalacija namreč še vedno ohrani 'Pomoč' povezave na 1ka.si.

C5. Prilagoditev zunanje lupine CMS

 • V primeru lastne namestitve na strežniku 1KA je mogoče zunanjo lupino prilagoditi v siceršnjem sistemu Sisplet CMS. Navedeno lahko naredi uporabnik sam (npr. zamenjava logotipa, vzpostavitev rubrik za Novice, Aktualno), sicer so navedene enostavne prilagoditve stvar 1 - 2 inženirskih ur.

Cenik velja od 1. 1. 2020. Pridržujemo si pravico do spremembe brez obvestila. Vse cene so v EUR in brez DDV; če se izvedejo na fizični lokaciji uporabnika, se tarife zvišajo za 50%.